проекти

Обособяване на площадка за управление на текстилни отпадъци

Уведомяваме ви, че “ФРЕА 28” ООД има следното инвестиционно предложение: “Регистриране на площадка за управление на отпадъци” съгласно чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъци. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на следният недвижим имот: Парцел VIII-239 от кв. 10 по плана на с. Труд Община “Марица” обл. Пловдивска, целият от …

Обособяване на площадка за управление на текстилни отпадъци Read More »

Количка
Scroll to Top